החלטות ופסקי דין

עליון: ע"פ 8312/17 ברהמי נ' מדינת ישראל (י' עמית)ה

בעקבות ערעור שהגשנו קבע בית המשפט העליון קביעה תקדימית לפיה, בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי, במקרה שכספי הונאה הועברו לבקשת המרמים אך לא הגיעו לידיהם, אין הצדקה לחילוט שווים. בעקבות כך שוחרר כל הרכוש שנתפס בפרשיה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. בהחלטה ניתוח מעמיק ומסודר של  סוגיות רבות בדיני הלבנת הון וחילוט, והיא נבחרה על ידי שופטי בית המשפט העליון לאחת מ- 18 ההחלטות הפליליות החשובות ביותר בשנת המשפט תשע"ח.ה

איתן פינקלשטיין איתן פינקלשטיין, עו"ד עו"ד איתן פינקלשטיין ד"ר איתן פינקלשטיין, עו"ד עורך דין פינקלשטיין עורך דין איתן

פינקלשטיין עורך דין דוקטור איתן פינקלשטיין  עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין 

עליון: ע"פ 10014/17 קריספל נ' מדינת ישראל (נ' הנדל, ד' מינץ וי' וילנר)ה

בעקבות ערעור שהגשנו קבע בית המשפט העליון כי יש לבטל את חילוט מחצית בית מגוריו של חוקר צמחי מרפא בן 71 אשר גידל על גג ביתו קנאביס לצרכי מחקר. בית המשפט העליון קבע כי מדובר בחילוט שאינו מידתי.ה

שלום ירושלים: צ"ח 4063-08-17 מדינת ישראל נ' ... (ד' גבאי ריכטר)ה

בעקבות התנגדותנו להארכת תפיסה בתיק של עבירות מס והלבנת הון, בית המשפט קבע כי יש לשחרר את כל הרכוש שנתפס מחברת נדל"ן בשווי של מיליוני ש"ח, וזאת בשל התארכות החקירה נגדה, אשר גרמה לפגיעה בלתי מידתית בחברה, תוך מתיחת ביקורת חריפה על גורמי החקירה שלא השכילו לסיים את החקירה בזמן.ה

מחוזי ירושלים: ע"ח 28822-06-18 מדינת ישראל נ' ... (א' דורות)ה

בית המשפט המחוזי דוחה ערעור שהוגש נגדנו, בתיק בו קיבל בית המשפט השלום את עמדתנו לפיה יש לשחרר את כל התפוסים בפרשה. בין היתר, נקבע כי אין להקל ראש במשמעות של תפיסת נכסי נדל"ן, אפילו שהם נעשים ברישום בלבד, ככל שמדובר בחברה שעוסקת בשיווק הנדל"ן שכן משמעות התפיסה היא פגיעה קשה באפשרות החברה להמשיך את עסקיה.ה

מחוזי תל אביב: ת"פ 4043-06-18 מדינת ישראל נ' משיח ואח'ה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתנו למחיקת כתב האישום, וזאת בשל החלטת פרקליטת מחוז שלא ליתן זכות שימוע, תוך שהוא מקבל את טענתנו לפיה החלטת פרקליטת המחוז בלתי סבירה, וזאת במיוחד לאור החלטות קודמות של בית המשפט לפיהן לא נשקפת מסוכנות מהנאשמים בתיק.ה

החלטת נשיא המדינה על קיצור מיידי של תקופת המחיקהה

 בעקבות פנייתנו לנשיא המדינה, נמחק עברה הפלילי של לקוחת במשרד באופן מיידי, כך שהרישום הפלילי שלה חזר להיות ללא כל עבר פלילי.ה

החלטת פרקליטות מחוז תל אביב על סגירת תיק של חשד למרמת אופציות בינאריות מחוסר אשמהה

 בעקבות סדרת פעולות מורכבת שנקט משרדנו, הצלחנו להביא לסגירה מוחלטת מחוסר אשמה של תיק שבו בתחילה נעצר מי שנחשד במרמה של אופציות בינריות.ה

החלטת פרקליטות מחוז תל אביב על סגירת תיק של חשד למרמת אופציות בינאריות מחוסר אשמהה

 בעקבות סדרת פעולות מורכבת שנקט משרדנו, הצלחנו להביא לסגירה מוחלטת מחוסר אשמה של תיק שבו בתחילה נעצר מי שנחשד במרמה של אופציות בינריות.ה

החלטת פרקליטות מחוז חיפה על סגירת תיק מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בהסדר מותנה

במסגרת הליך שימוע הצליח משרדנו להוביל לסגירת תיק שבו התכוונה הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות זיוף בהיקפים משמעותיים. הפרקליטות קיבלה את טענתנו לפיה מדובר בעבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה בהיקפים מצומצמים ביותר, כך שניתן להסתפק בהסדר מותנה בסך 6,000 ש"ח בלבד.ה

ה

החלטת פרקליטות מיסוי וכלכלה על סגירת תיק מרמת מיסוי מקרקעין

ההחלטה התקבלה בעקבות הליך שימוע בו הצלחנו לשכנע כי מסמך כוזב שהוגש לרשות המיסים, נכתב לא בשל כוונת מרמה אלא בשל הבנה מוטעית של הנחיית פקיד השומה. התיק נגד שני החשודים והחברה נסגר, אף ללא דרישת כופר.ה

החלטת ועדת הכופר להפסיק הליכים פליליים כנגד עורך דין שנחשד במרמה כלפי מנהל מיסוי מקרקעין

במהלך שימוע לפני העמדה לדין, הצלחנו לשכנע את פרקליטות מיסוי וכלכלה להימנע מהעמדה לדין של עורך דין, על אף שהגיש למנהל מיסוי מקרקעין מסמך שנחשד כמזויף. זאת, מאחר ושכנענו את הפרקליטות שבדיון שבעל פה הציג עורך הדין את האמת לרשות המיסים, והמסמך הוגש בתום לב בשל אי הבנת הנחיות הרשות.ה

החלטת בית המשפט העליון לקבל ערעור המבקש למחוק הרשעה מפלה

לאחר יותר משנה ממתן גזר הדין, הצלחנו לשכנע את הפרקליטות להגיש ערעור מוסכם יחד עם בקשה מוסכמת להארכת מועד, בבקשה למחוק הרשעה שגרמה לאפליה בין לקוח המשרד לבין יתר המעורבים בפרשה. המחיקה מנעה שלילת רישיון עסק מהלקוח אשר הייתה עלולה להסב לו נזק במיליוני ש"ח רבים.ה

שלום ראשון לציון: ה"ת 74415-07-19 חאג' יחיא נ' משטרת ישראלע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה המדינה לא יכולה לבחור לתפוס כספים לחשודים למטרות חילוט כאשר ניתן להסתפק בהטלת עיקולים על כלי רכב

שלום ראשון לציון: ה"ת 31185-03-19 מדינת ישראל נ' א.ב. איתם בע"מע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה אי קיום הוראות בית המשפט למכירה של משאית שנתפסה לצורך חילוט בפרק זמן סביר, צריך להוביל לשחרורה. בסופו של דבר המשאית שוחררה באופן מלא וללא כל תנאי.ה

בית המשפט העליון: ע"פ 3864/19 עוז בקרה וחידוש בע"מ נ' מדינת ישראל ע

בית המשפט העליון קיבל באופן מלא את ערעורנו על החלטת בית המשפט המחוזי לחלט ערבות בנקאית שניתנה לצורך הבטחת התייצבות הנאשם, לצורך תשלום השומה האזרחית של הנאשם. בית המשפט העליון קבע שיש לבטל את הערבות ולא לאפשר לנאשם לעשות בה שימוש בניגוד לרצונה של החברה שיצגנו אשר הוציאה את הערבות הבנקאית.ה

מחוזי תל אביב: צ"א 24543-06-19 מדינת ישראל נ' ארז שמואלי

בית המשפט המחוזי קיבל את טענתנו ושחרר מטבעות דיגיטליים בשווי 10 מיליון ש"ח, תוך דחיית כל טענות הפרקליטות, וביניהן שניתן לחלט מטבעות שייתכן שיבוצעו בהן עבירות עתידיות.ה

העליון: ע"פ 7423/19 מדינת ישראל נ' ארז שמואל

בית המשפט העליון כפה על המדינה להסכים למחוק את ערעורה, והביא לשחרור מטבעות וירטואליים בשווי של 10 מיליון ש"ח ובנוסף שחרר 220,000 ש"ח נוספים שנתפסו על ידי בית המשפט המחוזי.ה

מיסוי מקרקעין: דירות שנרכשות ליתומים על ידי קרן צדקה פטורות ממס רכיש

לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה המליץ למיסוי מקרקעין לבחון מחדש השגה שתוגש על ידינו, התקבלה ההשגה אשר טוענת שכאשר קרן צדקה רוכשת דירה עבור יתום, הדירה לא נחשבת כחלק מדירות התא המשפחתי, על אף היותו קטין, ולכן היא פטורה ממס רכישה.ה

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב,  טל' 073-7328517, נייד 050-7061374, פקס 077-3181604   Eitan@Eitanlaw.com דוא"ל