top of page

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

ע"פ   3864/19

 

רע"פ 5448/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

 

כבוד השופט י' עמית

 

 

כבוד השופט א' שטיין

 

 

המערערת בע"פ 3864/19 והמשיבה 2 ברע"פ 5448/19:

 

עוז בקרה וחידוש בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה 1 בע"פ 3864/19 והמבקשת ברע"פ 5448/19:

 

מדינת ישראל

 

 

המשיב 2 בע"פ 3864/19

והמשיב 1 ברע"פ 5448/19:

 

ניסים דזלדטי

 

ערעור ובקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בתיק עפ 045015-06-17 שניתן ביום 13.05.2019 על ידי כבוד השופטת העמיתה ד' ברלינר והשופטים ב' שגיא וש' יוגב

 

תאריך הישיבה:

י"א בכסלו התש"ף      

(09.12.2019)

 

בשם המערערת בע"פ 3864/19 והמשיבה 2 ברע"פ 5448/19:

 

עו"ד איתן פינקלשטיין

 

 

בשם המשיבה 1 בע"פ 3864/19 והמבקשת ברע"פ 5448/19:

 

עו"ד טליה נעים

 

 

בשם המשיב 2 בע"פ 3864/19 והמשיב 1 ברע"פ 5448/19:

 

עו"ד עופר רחמני

 

 

פסק-דין

 

 

           בכתב הערבות שחולטה בהתאם לפסק הדין של בית המשפט המחוזי נאמר מפורשות כי זו ניתנה בקשר עם קיום ההחלטה מיום 20.12.2018 של כבוד השופט צ' קפאח בתיק 45015-06-17 שנסבה על עיכוב ביצוע עונש המאסר.

 

           ממילא לא היה בידי המשיב 2 להסכים כי הערבות הבנקאית תחולט על חשבון שומת המס האזרחית שלו ולא ניתן היה לבטל את הערבות לצורך אחרון זה.

 

           המדינה מסכימה לכך בטיעוניה, אך מבקשת כי בנסיבות אלה יוחזר הדיון בגזר הדין לבית המשפט המחוזי. בא כוח המשיב 2 אינו מסכים לביטול החילוט, אך לא שמענו טענה ממשית שתאפשר חילוט הערבות לצורך שומת המס האזרחית חרף הסייג המפורש בכתב הערבות.

 

           בנסיבות האמורות אנו מבטלים את ההחלטה בדבר חילוט הערבות. אנו נעתרים לבקשת המדינה ודנים בבקשת הערעור שהגישה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. בשים לב לכך שמימוש הערבות הבנקאית היה תנאי להסכמת המדינה להפחתת העונש שנגזר על המשיב בבית המשפט המחוזי, אנו מחזירים את הדיון לבית המשפט המחוזי על מנת שיחליט כחכמתו מהי ההשלכה של ביטול הערבות בנסיבות, ויגזור את דינו של המשיב בהינתן התשתית העדכנית.

 

           הערבות הבנקאית החדשה שמספרה 095101689, מבוטלת בזה וכתב הערבות יוחזר למערערת.

 

 

           ניתן היום, ‏י"א בכסלו התש"ף (‏9.12.2019), בנוכחות הצדדים.

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

 

_________________________

   19038640_E05.docx   עכב

מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט,  http://supreme.court.gov.il

bottom of page