top of page
החלטות ופסקי דין

עליון: בש"פ 333/21 אבו גאבר נ' מדינת ישראל (ד' ברק ארז, ע' ברון וד' מינץ)ה

בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו לפיה יש לקבוע כי אין לרשויות כל סמכות לתפיסת כספים אך בשל החשד כי לא דווח עליהם כהכנסה. בפסק דין תקדימי נפסלה באחת פרקטיקה שהפרקליטות עשתה בה שימוש בעשרות תיקים, ואשר אושרה - בטעות - על ידי ערכאות נמוכות. בית המשפט העליון קבע, ברוב דעות, כי אין כל סמכות תפיסה וחילוט במקרים אלו, ודינם של הכספים להשתחרר. זאת, תוך מתיחת ביקורת חריפה על חוסר המידתיות והעדר הנהלים ביחס לנושא זה.ה

עליון: ע"פ 8312/17 ברהמי נ' מדינת ישראל (י' עמית)ה

בעקבות ערעור שהגשנו קבע בית המשפט העליון קביעה תקדימית לפיה, בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי, במקרה שכספי הונאה הועברו לבקשת המרמים אך לא הגיעו לידיהם, אין הצדקה לחילוט שווים. בעקבות כך שוחרר כל הרכוש שנתפס בפרשיה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. בהחלטה ניתוח מעמיק ומסודר של  סוגיות רבות בדיני הלבנת הון וחילוט, והיא נבחרה על ידי שופטי בית המשפט העליון לאחת מ- 18 ההחלטות הפליליות החשובות ביותר בשנת המשפט תשע"ח.ה

עליון: ע"פ 10014/17 קריספל נ' מדינת ישראל (נ' הנדל, ד' מינץ וי' וילנר)ה

בעקבות ערעור שהגשנו קבע בית המשפט העליון כי יש לבטל את חילוט מחצית בית מגוריו של חוקר צמחי מרפא בן 71 אשר גידל על גג ביתו קנאביס לצרכי מחקר. בית המשפט העליון קבע כי מדובר בחילוט שאינו מידתי.ה

עליון: ע"פ 7423/19 מדינת ישראל נ' ארז שמואל (י' וילנר)

בית המשפט העליון כפה על המדינה להסכים למחוק את ערעורה, והביא לשחרור מטבעות וירטואליים בשווי של 10 מיליון ש"ח ובנוסף שחרר 220,000 ש"ח נוספים שנתפסו על ידי בית המשפט המחוזי.ה

עליון: בש"פ 467/21 שלום בניך נ' מדינת ישראל (י' עמית, ד' ברק ארז וע' ברון)

בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו לפיה יש להפוך את החלטת בית המשפט המחוזי (כב' השופט ב' שגיא) שקבע כי במסגרת חובת הדיווח של גורם טיפולי על פגיעה מינית בתוך המשפחה חובה להעביר את מסמכי הטיפול וזאת ללא כל ביקורת שיפוטית. בפסק דין תקדימי מנתח בית המשפט העליון את נקודת האיזון הראויה בין חובת הדיווח לבין הרצון למנוע אי הגעה של פוגעים לטיפול נפשי ותרופתי, וקובע מהו ההליך הראוי במקרים מורכבים אלו.ה

עליון: בש"פ 1358/21 יצחק כהן נ' מדינת ישראל (י' עמית)

בית המשפט העליון קיבל ערר שהגשנו על החלטת בית המשפט המחוזי לעצור עד החלטה אחרת מי שהוגשה נגדו עתירה להכרזה כבר הסגרה, וזאת לאחר שנחקר בתיק ישראלי על עבירות דומות ושוחרר ממעצר, וקבע כי במקרה זה יש להסתפק בפיקוח אלקטרוני.ה

עליון: ע"פ 3864/19 עוז בקרה וחידוש בע"מ נ' מדינת ישראל (ע' פוגלמן, י' עמית וא' שטיין) ע

בית המשפט העליון קיבל באופן מלא את ערעורנו על החלטת בית המשפט המחוזי לחלט ערבות בנקאית שניתנה לצורך הבטחת התייצבות הנאשם, לצורך תשלום השומה האזרחית של הנאשם. בית המשפט העליון קבע שיש לבטל את הערבות ולא לאפשר לנאשם לעשות בה שימוש בניגוד לרצונה של החברה שיצגנו אשר הוציאה את הערבות הבנקאית.ה

עליון: ע"פ 3280/19 פלוני נ' מדינת ישראל (נ' הנדל, ע' ברון וע' גרוסקופף)

לאחר יותר משנה ממתן גזר הדין, הצלחנו לשכנע את הפרקליטות להגיש ערעור מוסכם יחד עם בקשה מוסכמת להארכת מועד, בבקשה למחוק הרשעה שגרמה לאפליה בין לקוח המשרד לבין יתר המעורבים בפרשה. המחיקה מנעה שלילת רישיון עסק מהלקוח אשר הייתה עלולה להסב לו נזק במיליוני ש"ח רבים.ה

עליון: בש"פ 5605/21 אחמד שתיווי  נ' משטרת ישראל (י' עמית)

בית המשפט העליון קיבל בקשת ערר בגלגול שלישי וקיבל את טענתנו לפיה יש לשחרר 1.2 מיליון ש"ח, וזאת בין היתר בשל כך שהחלטת בית המשפט המחוזי לתפוס סכום זה נבעה מהגשת מסמך שהוגש לעיון בית המשפט בלבד. בית המשפט העליון קבע כי על אף שקיימת סמכות להגשת מסמכים לעיון בית המשפט בלבד בהליכי תפוסים לפני הגשת כתב אישום,  על בית המשפט להבחין בין מסמכים שחשיפתם להגנה עלולה לגרום לשיבוש החקירה לבין מסמכים שאי חשיפתם אך פוגעת בכללי הצדק הטבעיים ובאפשרות של ההגנה להציג ראיות נגדיות.ה

מחוזי תל אביב: ת"פ 24518-06-19 מדינת ישראל נ' ארז שמואלי (מ' לוי)ה
בית המשפט זיכה מאישום הלבנת ההון את הנאשם שעסק במכירת ביטקוינים לאנשים שונים, וביניהם גם לאיש הכספים של ארגון טלגראס, בקבלו את טענת ההגנה שהועלתה על ידינו כי הנאשם לא ידע כי מדובר בכספים שמקורם בעבירות סחר בסמים. לצד זאת, בית המשפט הרשיע בעבירת מס, בניגוד לעמדת ההגנה, כאשר משרדינו יערער על קביעה זו.ה

מחוזי ירושלים: ע"ח 28822-06-18 מדינת ישראל נ' פלוני (א' דורות)ה

בית המשפט המחוזי דוחה ערעור שהוגש נגדנו, בתיק בו קיבל בית המשפט השלום את עמדתנו לפיה יש לשחרר את כל התפוסים בפרשה. בין היתר, נקבע כי אין להקל ראש במשמעות של תפיסת נכסי נדל"ן, אפילו שהם נעשים ברישום בלבד, ככל שמדובר בחברה שעוסקת בשיווק הנדל"ן שכן משמעות התפיסה היא פגיעה קשה באפשרות החברה להמשיך את עסקיה.ה

מחוזי תל אביב (בית המשפט הכלכלי): צ"א 12139-06-22 מדינת ישראל נ' יעד הנדסה (מ' רוזן עוזר)ה

בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי אין לאפשר למדינה "לשדרג" זכות של נאשם ולכפות על לקוח שלו לשלם כסף למדינה במסגרת הליכי חילוט תוך התעלמות מזכות קיזוז אזרחית לה טוען הלקוח.ה

מחוזי ירושלים: מ"ת 23947-07-23 היועמ"שית נ' מיכאל פיין (א' נחלון)

בית המשפט המחוזי קיבל טענתנו לפיה משבחרה ארה"ב לפרסם בתקשורת כי היא פועלת לבקש את הסגרתו של המשיב מישראל לארה"ב, ומשבחר המשיב שלא להימלט מהארץ במשך תקופה ארוכה בה ידע על בקשת ההסגרה, מצטמצם החשש להימלטות ויש מקום לשחרורו של המשיב למעצר בפיקוח אלקטרוני.ה

מחוזי תל אביב: ת"פ 4043-06-18 מדינת ישראל נ' משיח ואח' (י' טופף)ה

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתנו למחיקת כתב האישום, וזאת בשל החלטת פרקליטת מחוז שלא ליתן זכות שימוע, תוך שהוא מקבל את טענתנו לפיה החלטת פרקליטת המחוז בלתי סבירה, וזאת במיוחד לאור החלטות קודמות של בית המשפט לפיהן לא נשקפת מסוכנות מהנאשמים בתיק.ה

מחוזי תל אביב: צ"א 24543-06-19 מדינת ישראל נ' ארז שמואלי (ל' ביבי)

בית המשפט המחוזי קיבל את טענתנו ושחרר מטבעות דיגיטליים בשווי 10 מיליון ש"ח, תוך דחיית כל טענות הפרקליטות, וביניהן שניתן לחלט מטבעות שייתכן שיבוצעו בהן עבירות עתידיות.ה

שלום ראשון לציון: ה"ת 45830-02-21 מדינת ישראל נ' שתיויע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה יש להורות על שחרור סך של כ-2.5 מיליון ש"ח מתפיסה לצורך חילוט, תוך קבלת פרשנותנו לפיה צו התפיסה לא חל על ההכנסות משני פרוייקטים של לקוח המשרד. ה

שלום ראשון לציון: ה"ת 31185-03-19 מדינת ישראל נ' א.ב. איתם בע"מ (ג' אבנון)ע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה אי קיום הוראות בית המשפט למכירה של משאית שנתפסה לצורך חילוט בפרק זמן סביר, צריך להוביל לשחרורה. בסופו של דבר המשאית שוחררה באופן מלא וללא כל תנאי.ה

שלום ראשון לציון: ה"ת 74415-07-19 חאג' יחיא נ' משטרת ישראל (ג' אבנון)ע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה המדינה לא יכולה לבחור לתפוס כספים לחשודים למטרות חילוט כאשר ניתן להסתפק בהטלת עיקולים על כלי רכב

שלום ירושלים: צ"ח 4063-08-17 מדינת ישראל נ' פלוני (ד' גבאי ריכטר)ה

בעקבות התנגדותנו להארכת תפיסה בתיק של עבירות מס והלבנת הון, בית המשפט קבע כי יש לשחרר את כל הרכוש שנתפס מחברת נדל"ן בשווי של מיליוני ש"ח, וזאת בשל התארכות החקירה נגדה, אשר גרמה לפגיעה בלתי מידתית בחברה, תוך מתיחת ביקורת חריפה על גורמי החקירה שלא השכילו לסיים את החקירה בזמן.ה

שלום ראשון לציון: ה"ת 31185-03-19 מדינת ישראל נ' א.ב. איתם בע"מ (ג' אבנון)ע

בית המשפט קיבל את עמדתנו לפיה אין מקום לתפוס משאית השייכת ללקוחתנו על אף שבעת השכרתה לאחרים הם ביצעו באמצעותה עבירות, וזאת תוך קבלת טענתו כי משלא הוכחה מודעות בעלת המשאית אין מקום לחלטה בסוף ההליך, ולכן אין טעם לתופסה כלל. ה

שלום פתח תקווה: ת"פ 35303-09-20 מדינת ישראל נ' טהרני (כב' השופט ע' מורנו)ע

בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו וקבע כי אין לחלט מונית, ואף לא זכות ציבורית למונית, על אף שאלה שימשו לביצוע עבירה. בית המשפט קבע כי ככל שהרווח מהעבירה עומד על עשרות אלפי ש"ח, לא ראוי לקבל את הבקשה הלא מידתית של המדינה לחלט מונית וזכות ציבורית למונית השוות מאות אלפי ש"ח.ה

החלטת פרקליטות מחוז תל אביב לסגור תיק לנותן שירותים פיננסיים שנחשד בהלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני ש"ח

 לאחר ניהול הליך שימוע ממושך, שארך כשנתיים, שוכנעה פרקליטות מחוז תל אביב להימנע מהגשת כתב אישום לנש"פ שנתפס לו רכוש בשווי עשרות מיליוני ש"ח. כל הרכוש שוחרר בעקבות ההצלחה בשימוע. במכתב הודתה הפרקליטות למשרדנו על טיעון בכתב ובעל פה סדור, אשר הצליח להאיר את עיני הפרקליטות להבין את טעותה.ה

החלטת ועדת הכופר להפסיק הליכים פליליים כנגד עורך דין שנחשד במרמה כלפי מנהל מיסוי מקרקעין

במהלך שימוע לפני העמדה לדין, הצלחנו לשכנע את פרקליטות מיסוי וכלכלה להימנע מהעמדה לדין של עורך דין, על אף שהגיש למנהל מיסוי מקרקעין מסמך שנחשד כמזויף. זאת, מאחר ושכנענו את הפרקליטות שבדיון שבעל פה הציג עורך הדין את האמת לרשות המיסים, והמסמך הוגש בתום לב בשל אי הבנת הנחיות הרשות.ה

החלטת נשיא המדינה על קיצור מיידי של תקופת המחיקהה

 בעקבות פנייתנו לנשיא המדינה, נמחק עברה הפלילי של לקוחת במשרד באופן מיידי, כך שהרישום הפלילי שלה חזר להיות ללא כל עבר פלילי.ה

החלטת מיסוי מקרקעין לפיה דירות שנרכשות ליתומים על ידי קרן צדקה פטורות ממס רכישה

לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה המליץ למיסוי מקרקעין לבחון מחדש השגה שתוגש על ידינו, התקבלה ההשגה אשר טוענת שכאשר קרן צדקה רוכשת דירה עבור יתום, הדירה לא נחשבת כחלק מדירות התא המשפחתי, על אף היותו קטין, ולכן היא פטורה ממס רכישה.ה

החלטת פרקליטות מחוז תל אביב על סגירת תיק של חשד למרמת אופציות בינאריות מחוסר אשמהה

 בעקבות סדרת פעולות מורכבת שנקט משרדנו, הצלחנו להביא לסגירה מוחלטת מחוסר אשמה של תיק שבו בתחילה נעצר מי שנחשד במרמה של אופציות בינריות.ה

החלטת פרקליטות מחוז חיפה על סגירת תיק מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בהסדר מותנה

במסגרת הליך שימוע הצליח משרדנו להוביל לסגירת תיק שבו התכוונה הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות זיוף בהיקפים משמעותיים. הפרקליטות קיבלה את טענתנו לפיה מדובר בעבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה בהיקפים מצומצמים ביותר, כך שניתן להסתפק בהסדר מותנה בסך 6,000 ש"ח בלבד.ה

ה

החלטת פרקליטות מיסוי וכלכלה על סגירת תיק מרמת מיסוי מקרקעין

ההחלטה התקבלה בעקבות הליך שימוע בו הצלחנו לשכנע כי מסמך כוזב שהוגש לרשות המיסים, נכתב לא בשל כוונת מרמה אלא בשל הבנה מוטעית של הנחיית פקיד השומה. התיק נגד שני החשודים והחברה נסגר, אף ללא דרישת כופר.ה

החלטת פרקליטות מחוז תל אביב על סגירת תיק של חשד למרמת אופציות בינאריות מחוסר אשמהה

 בעקבות סדרת פעולות מורכבת שנקט משרדנו, הצלחנו להביא לסגירה מוחלטת מחוסר אשמה של תיק שבו בתחילה נעצר מי שנחשד במרמה של אופציות בינריות.ה

החלטת התביעה ובית המשפט לבטל כתב אישום שהוגש נגד עמותה ומנהליהה

לאחר שיח ומשלוח כתבי טענות מפורטים הסכימה התביעה לחזור בה מכתב אישום שהוגש נגד עמותה ומנהליה בגין עבירות של העסקת חברת כח אדם ללא רישיון. הרשעת החברה היתה עלולה לסכן את המשך פעילותה של העמותה, וביטול כתב האישום היה חיוני להמשך פעילותה.ה

החלטת פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) לקבל את כל טענותינו בשימוע ולא להגיש כתב אישום

בעקבות הליך שימוע בו הוגש כתב טענות רחב היקף ונערך שיח משמעותי מול הפרקליטות, החליטה הפרקליטות לחזור בה מכוונתה להגיש כתב אישום כנגד חשודה שנטען כלפיה שביצעה עבירות של מרמה והלבנת הון בהיקף של מיליוני ש"ח.ה

חזרה לדף הבית
bottom of page